Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Ypma (t.v.v. 34000-VIII, nr. 36) over centraal stellen van de lesobservaties

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de inspectie een rol kan spelen om de verbetercultuur te bevorderen; verzoekt de regering, de inspectie te vragen de inspectiebezoeken op scholen niet drie maanden van te voren aan te kondigen; verzoekt de regering tevens, de inspectie te vragen in eerste instantie het gesprek met docenten over de verbetercultuur op de school aan te gaan en de lesobservaties centraal te stellen; verzoekt de regering voorts, bij de inspectie erop aan te dringen pas in tweede instantie de gecorrigeerde resultaten van de centrale eindtoets te b…