Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Ypma en Straus (t.v.v. 34000-VIII, nr. 32) over een innovatiefonds voor leerkrachten

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er een tekort aan leerwerkplekken is; van mening dat individuele docenten die bij willen dragen aan onderwijsvernieuwing onze steun verdienen; constaterende dat hiervoor een innovatiefonds voor leerkrachten beschikbaar moet zijn dat echt aan de beroepsgroep toebehoort en waar docenten die ingeschreven staan in het lerarenregister aanspraak op kunnen maken als zij een plan hebben om het onderwijs in hun klas te verbeteren; verzoekt de regering om, in 2015 5 miljoen euro in te zetten voor een innovatiefonds dat ambitieuze leerkrachten die …