Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Amendement; Amendement van het lid Klein dat regelt dat de accijnstarieven van mousserende wijn worden verlaagd tot het tariefsniveau van niet-mousserende wijn

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 002Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 44 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 12 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: INa artikel XIV wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XIVA De Wet op de accijns wordt als volgt gewijzigd: AArtikel 10 komt te luiden: Artikel 10 De accijns bedraagt per hectoliter voor zowel niet-mousserende wijn als mousserende wijn met een alcoholgehalte van:a. niet meer dan 8,5% vol 45,69;b. meer dan 8,5% vol 91,38. BArtikel…