Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Motie; Motie van het lid Klein over vermijden van een negatief inkomenseffect bij gepensioneerden

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel belastingmaatregelen erop gericht zijn om het werken lonender te maken; overwegende dat gepensioneerden niet werkenden zijn en het niet de bedoeling kan zijn hen te stimuleren om wel aan het werk te gaan of te blijven werken; verzoekt de regering, bij de herziening van het belastingstelsel een mogelijk negatief inkomenseffect bij gepensioneerden te vermijden, en gaat over tot de orde van de dag. Klein…