Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB); Motie; Motie van het lid De Graaf over de rekening voor de taaltoets neerleggen bij deelnemer

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de kosten voor de taaltoets aangaande het behalen van de taaltoets niet worden verhaald op de geëxamineerden; overwegende dat het financieel bijdragen aan het verwerven van een voldoende beheersing van de Nederlandse taal mag worden verwacht; verzoekt de regering, de rekening voor de taaltoets neer te leggen bij de deelnemer, en gaat over tot de orde van de dag. De Graaf…