Oprichting Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht; Brief regering; Voorgenomen oprichting Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november 2014 Per brief van 7 april 2014 1 Brief over voortgang van het Convenant Gezond Gewicht, moties Wiegman en Vendrik, d.d. 7 april 2014 (Kamerstuk 31 899, nr. 23 ). bent u geïnformeerd over de voortgang van het Convenant Gezond Gewicht in 2013. In die brief heb ik gerefereerd aan het aflopen van het convenant in de huidige opzet per 31 december 2014 en toegezegd dat ik u nader zou informeren over de volgende fase en de betrokkenheid van het Ministerie van VWS daarbij. De afgelopen maanden is veelvu…