Raad voor Economische en Financiële Zaken; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie Omtzigt (t.v.v. 21501-07, nr. 1188) over niet instemmen met de naheffing

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Minister van Financiën nog altijd geen inzicht heeft gehad in of andere statistische bureaus in EU-lidstaten van dezelfde standaarden, methoden en bronnen gebruik maken als het CBS in Nederland; overwegende dat voordat Nederland tot betaling van de naheffing kan overgaan een volledig inzicht is vereist in de standaarden, methoden en bronnen van alle EU-lidstaten; verzoekt de regering, niet in te stemmen met de naheffing als gevolg van de bronnenrevisie op de EU-afdracht van 642 miljoen, en gaat over tot de orde van de dag. Omtzigt…