Toekomst AWBZ; Brief regering; Voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2014 Teneinde tijdig uitvoeringsmaatregelen te kunnen laten nemen, bericht ik u reeds thans over een voornemen tot het treffen een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen zorgautoriteit. Deze brief bevat de zakelijke inhoud van de aanwijzing die ik op grond van artikel 7 van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) aan de zorgautoriteit van plan ben te geven in verband met de beoogde inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg (Wlz) per 1 januari 2015. Overeenkomstig artikel 8 van de Wmg…