Schaliegas; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de Vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau planMER Schaliegas

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken over de brief van 7 oktober 2014 over de Vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau planMER Schaliegas (Kamerstuk 33 952, nr. 12 ). De vragen en opmerkingen zijn op 29 oktober 2014 aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd. Bij brief van 7 november 2014 zijn de vragen beantwoord. De voorzitter van de commissie, Vermeij Adjunct-griffier van de commissie, Peen Inhoudsopgave I. Vragen en opmerkingen vanuit d…