Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015; Brief Algemene Rekenkamer; Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). Een goede verantwoording begint bij een goede begroting. Het is van belang inzicht te hebben in hoe het kabinet uw Kamer informeert over bezuinigingen of intensiveringen en de bijbehorende maatregel(en) en effecten. Deze brief kan uw Kamer daarom gebruiken bij de voorbereiding op de begrotingsbehandeling. De begroting van het Ministerie van VenJ omvat € 11.437 miljoen aan uitgaven (zi…