Politie; Motie; Motie van het lid Bontes over 1 miljard extra voor de politie

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de politie, ondanks de enorme reorganisatie, de afgelopen jaren door het kabinet is overladen met nieuwe doelstellingen en ambities; overwegende dat er voor de politie veel meer geld nodig is om aan alle doelstellingen en ambities te voldoen; overwegende dat veiligheid de kerntaak van de overheid vormt en er op dit moment te weinig blauw op straat aanwezig is; verzoekt de regering, voor 2015 1 miljard extra uit te trekken voor de politie, en gaat over tot de orde van de dag. Bontes…