Terrorismebestrijding; Brief regering; Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 37 (DTN 37) en beleidsbevindingen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2014 De recente ontwikkelingen in de wereld en in ons eigen land laten een steeds reëlere dreiging van terroristische aanslagen door jihadisten zien. Deze ontwikkelingen bevestigen de noodzaak om als Nederlandse overheid alles in het werk te stellen om aanslagen te voorkomen en te verhinderen dat onze open samenleving en democratie worden ondermijnd door destructieve krachten. Aanslagen op militairen en politieagenten in Canada en de VS, de verijdelde complotten in diverse westerse landen en de trends van radical…