Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015; Brief regering; Reactie op de huidige politieke situatie op Sint Maarten

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2014 Naar aanleiding van uw brief waarin u informeert naar de huidige politieke situatie op Sint maarten, bericht ik u het volgende. Achtergrond Zoals bekend heeft de Raad van Ministers van het Koninkrijk sinds het begin van 2013 regelmatig bij de regering van Sint Maarten zijn zorgen naar voren gebracht over het feit dat de deugdelijkheid en het behoorlijk functioneren van het bestuur in ruime zin op Sint Maarten ter discussie stond. Zowel binnen als buiten het Koninkrijk is een overwegend negatief beeld over…