Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Hachchi c.s. over energieneutraal werken door de waterschappen

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat op het gebied van innovatie, energie en duurzaamheid bij waterschappen nog veel winst is te behalen; overwegende dat het uit pilots al mogelijk blijkt, waterschappen energieneutraal te laten werken; verzoekt de regering, samen met de waterschappen te inventariseren wat er nodig is om alle waterschappen in 2025 energieneutraal te laten zijn, en gaat over tot de orde van de dag. Hachchi Jacobi Bisschop…