Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015; Brief regering; Uitstel toezending reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om een reactie op de gebeurtenissen in Haaksbergen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2014 Op 29 september jl. heeft de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken mijn reactie gevraagd op het dodelijke ongeluk dat zich heeft voorgedaan tijdens het motor-evenement in Haaksbergen op zondag 28 september. Verzocht is om, met in achtneming van de lopende onderzoeken en de verantwoordelijkheid van de lokale overheid, desgewenst in overleg met de Minister van Veiligheid en Justitie, u te informeren over de regels en richtlijnen waarbinnen evenementen met voertuigen zoals in Haaksbergen zijn ingezet, mogen wo…