Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Brief regering; Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn Belastingplan 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2014 In de eerste termijn van uw Kamer in het plenaire debat over het Belastingplan 2015 op 11 november 2014 (Handelingen II 2014/15, nr.22) zijn vragen gesteld die zich beter lenen voor schriftelijke beantwoording. Deze antwoorden treft u hierna aan. Ik zal vandaag (12 november 2014) tijdens mijn eerste termijn op de overige vragen mondeling ingaan. Autobelastingen Mevrouw Neppérus, de heren Bashir en Omtzigt, mevrouw Schouten en de heer Dijkgraaf hebben aandacht gevraagd voor het praktijkgebruik van semi-elek…