Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief regering; Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Telecomraad van 27 november 2014

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2014 Bijgaand doe ik u de geannoteerde agenda toekomen van de Telecomraad die op 27 november plaats zal vinden in Brussel. Het Italiaanse Voorzitterschap zal een voortgangsrapportage aan de Raad presenteren over de Richtlijn toegankelijkheid overheidswebsites. Daarnaast zal tijdens de Raad gestreefd worden naar het aannemen van een Algemene Oriëntatie over het voorstel voor een Verordening Europese interne markt voor elektronische communicatie. Ook zal een beleidsdebat plaatsvinden over de tussentijdse evalu…