Beleidsnota Rampenbestrijding ; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport "Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven"

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2014 Hierbij bieden wij u aan het op 11 november 2014 door ons vastgestelde rapport Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . Algemene Rekenkamer drs. C.C.M. Vendrik, wnd. president drs. B. Goezinne, wnd. secretaris…