Reïntegratiebeleid; Brief regering; Agenda over flexibel werk vanuit de WWB (uitvoering motie van de leden Kerstens en Potters, Kamerstuk 28719, nr. 87)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 De motie Potters-Kerstens vraagt de regering om een aanpak te presenteren om het aanvaarden van tijdelijk werk gemakkelijker te maken (Kamerstuk 28 719, nr. 87 ). Deze motie is op 28 januari 2014 door de Tweede Kamer aanvaard. Ik heb de toezegging om mijn aanpak vóór 1 juli te presenteren niet gestand kunnen doen, omdat ik de aanpak gedegen met gemeenten heb willen afstemmen. In deze brief presenteer ik een agenda om zowel tijdelijk als deeltijdwerk vanuit de bijstand gemakkelijker en aantrekkelijker te ma…