Nederlandse deelname aan vredesmissies; Brief regering; Artikel 100 brief inzake de Nederlandse bijdrage aan antipiraterijoperaties in 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2014 De huidige Nederlandse bijdrage aan de antipiraterijoperaties EU-Atalanta en NAVO Ocean Shield (Kamerstuk 29 521, nr. 214 ) loopt eind 2014 af. In overeenstemming met artikel 100 van de Grondwet informeren wij u hierbij over het besluit van het kabinet de Nederlandse bijdrage aan de operatie EU-Atalanta te verlengen tot eind 2015. Nederland zal in 2015 wederom met twee schepen deelnemen aan Atalanta. De Nederlandse bijdrage aan de NAVO operatie Ocean Shield wordt niet verlengd. Het schip dat daarmee vrijkomt…