Adoptie; Brief regering; Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over een brief van de Samenwerkende Vergunninghouders Adoptie inzake het toekomstbestendig maken van de adoptieketen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2014 In de brief van 16 oktober jl. heeft de commissie voor Veiligheid en Justitie aangegeven een brief te hebben ontvangen van de Samenwerkende Vergunninghouders Adoptie inzake het toekomstbestendig maken van de adoptieketen. U heeft mij gevraagd om een reactie op deze brief. Tijdens de algemeen overleggen met uw Kamer in december 2012 (Kamerstuk 31 265, nr. 45 ) en oktober 2013 (Kamerstuk 31 265, nr. 50 ) is door leden van uw Kamer en mijzelf aan de vergunninghouders interlandelijke adoptie de oproep gedaan om…