Primair Onderwijs; Brief regering; Toelating andere eindtoetsen primair onderwijs

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2014 Vanaf dit schooljaar maken alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs een eindtoets. Hierbij informeer ik u over mijn besluit om met ingang van het lopende schooljaar 2014–2015 het gebruik toe te laten van de volgende eindtoetsen: – ROUTE 8 van A-VISION B.V. – IEP (ICE Eindtoets Primair Onderwijs) van bureau ICE. De onafhankelijke Expertgroep Toetsen PO heeft over beide eindtoetsen een positief advies uitgebracht. De eindtoetsen zijn voor een periode van vier jaar toegelaten. Jaarlijks word…