Kwaliteit van zorg ; Motie; Motie van de leden Keijzer en Otwin Van Dijk over het sectorbreed invoeren van regelarme zorg

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit de tussenevaluatie regelarme zorg blijkt dat cliënten meer tevreden zijn en personeel meer tevreden zijn werk doet; constaterende dat regelarme zorg leidt tot een besparing van 7% tot 18% op administratieve lasten, die dan kan worden ingezet voor directe zorgverlening; verzoekt de regering, regelarme zorg sectorbreed in te voeren, en gaat over tot de orde van de dag. Keijzer Otwin van Dijk…