Kwaliteit van zorg ; Motie; Motie van de leden Dik-Faber en Otwin Van Dijk over het inventariseren van goede voorbeelden

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de noodzaak om de kwaliteit van zorg en welzijn voor bewoners van verpleeghuizen te verbeteren groot is; overwegende dat 25% van de bewoners van verpleeghuizen ondervoed is; constaterende dat bewoners door middel van verrijkte voeding en à la carte menu's keuze hebben in wat ze eten, eten met smaak, er minder voedsel wordt verspild en de gezondheid van bewoners wordt verbeterd; verzoekt de regering, goede voorbeelden in het land te inventariseren en deze mee te nemen in de verbeterprogramma's voor de kwaliteit van verpleeghuiszorg, en g…