Bouwbesluit 2012 ; Brief regering; Vervolg op het actieplan ventilatievoorzieningen nieuwbouwwoningen (eindrapportage)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 In juli 2012 is een groot aantal partijen het Actieplan Kwaliteitsverbetering Ventilatievoorzieningen in nieuwbouwwoningen overeengekomen. 1 De partijen die het actieplan hebben ondertekend zijn: NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen), NVB (Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers), Aedes, Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis, BNA (Bond van Nederlandse Architecten), VACpunt Wonen, Uneto-VNI (de brancheorganisatie voor de installatiebranche), Vereniging Leveranciers van L…