Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de vragen en opmerkingen van de fracties van de VVD, de PvdA, de PVV, het CDA en de SP. De leden van de CDA-fractie hebben aangegeven dat zij de vereenvoudiging die met de concentratie van de indiening van Europese betalingsbevel-verzoeken wordt bereikt, verwelkomen. Ook delen zij de mening van de regering dat de procedure die wordt voorgesteld in het wetsvoorstel goede waarborgen biedt dat de juiste rechter de voortgezette procedure behandelt. De leden van de CDA-fractie hebben verder geen vragen of opmerkingen. Graag ga ik in deze nota daarom in op…