Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) ; Motie; Motie van het lid Leijten over een vaste contactpersoon bij de IGZ voor nabestaanden

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat na overlijden in een zorginstelling onderzoek plaatsvindt naar de oorzaak; van mening dat nabestaanden altijd goed op de hoogte gehouden moeten worden over de voortgang van het onderzoek; verzoekt de regering, te regelen dat nabestaanden bij de IGZ een vast contactpersoon hebben die immer goed geïnformeerd is, en gaat over tot de orde van de dag. Leijten…