Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015; Brief regering; Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over toezending regeringsstukken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 In uw brief d.d. 16 oktober jl. over de toezending van regeringsstukken vraagt u aandacht voor het feit dat bij «herhaling beleidsstukken de Kamer op een zeer laat moment bereiken met het oog op bespreking in een overleg/debat». Het is uiteraard het streven van zowel de Staatssecretaris als mijzelf om beleidsstukken u tijdig toe te sturen. Echter in afgelopen periode hebben we in een aantal gevallen geoordeeld dat het toch nog relevant was om bijvoorbeeld bepaalde rapporten al dan niet voorzien van een (kort…