Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Voortgang huisvesting vergunninghouders in Nederlandse gemeenten

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2014 De afgelopen maanden heb ik uw Kamer meerdere malen geïnformeerd over de verhoogde instroom van asielzoekers naar Nederland, het meest recent op 29 oktober jl 1 Kamerstuk 19 637, nr. 1912 . In mijn brief van 19 mei 2014 2 Kamerstuk 19 637, nr. 1820 gaf ik al aan dat de verhoogde instroom maatschappelijke gevolgen heeft. Ik wees in dit verband op het proces van huisvesting van vergunninghouders dat verder onder druk komt te staan. Op 30 september jl. publiceerde ik de nieuwe taakstelling huisvesting vergunn…