Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Motie; Motie van de leden Smaling en Jasper van Dijk over geen ISDS-bepaling in het CETA-verdrag

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de onderhandelingen tussen de EU en Canada over het CETA-verdrag op 26 september 2014 zijn afgerond, constaterende dat in het CETA-verdrag ook het omstreden geschillenbeslechtingsmechanisme (ISDS) is opgenomen, dat als voorbeeld dient voor het verdrag tussen de VS en de EU (TTIP); van mening dat het CETA-verdrag met ISDS-bepaling onwenselijk is; verzoekt de regering, niet akkoord te gaan met het CETA-verdrag waarin een geschillenbeslechtingsmechanisme is opgenomen, en gaat over tot de orde van de dag. Smaling Jasper van Dijk…