Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Motie; Motie van de leden Smaling en Jasper van Dijk over niet verplicht vooraf consulteren van bedrijven

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sprake is van regulatory cooperation in het vrijhandelsverdrag met Canada (CETA), waarbij overheden worden verplicht om vooraf bedrijven te consulteren als ze nieuwe handelsgerelateerde maatregelen willen nemen; verzoekt de regering, zich ervoor in te spannen regulatory cooperation geen deel te laten uitmaken van de vrijhandelsakkoorden met Canada (CETA) en de VS (TTIP), en gaat over tot de orde van de dag. Smaling Jasper van Dijk…