Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Motie; Motie van de leden Thieme en Van Ojik over een Europees burgerinitiatief over vrijhandelsakkoorden

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bijna 230 maatschappelijke organisaties en burgerbewegingen uit 21 lidstaten een Europees burgerinitiatief begonnen zijn rond de vrijhandelsverdragen tussen de EU en de VS en de EU en Canada (TTIP en CETA); constaterende dat de Europese Commissie het verzoek voor dit burgerinitiatief heeft afgewezen; overwegende het belang van het betrekken van burgers bij besluitvorming die hen zal raken; verzoekt de regering, er bij de Europese Commissie op aan te dringen om een Europees burgerinitiatief over deze vrijhandelsakkoorden toe te laten, …