Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Motie; Motie van het lid Thieme over een gesprek met de Verenigde Staten over onderlinge handel

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Europese Commissie onderhandelt met de Verenigde Staten over een vrijhandelsverdrag (TTIP); overwegende dat uit onderzoeken blijkt dat TTIP schadelijke gevolgen zal hebben voor milieu, dierenwelzijn, privacy, arbeidsrechten en ontwikkelingslanden; overwegende dat daarnaast ook een groot aantal ondernemers in Nederland en Europa schadelijke gevolgen zal ondervinden als gevolg van toegenomen concurrentie door dit vrijhandelsakkoord; verzoekt de regering, in Brussel te pleiten voor het beëindigen van de onderhandelingen voor een vrijha…