Landbouw- en Visserijraad; Brief regering; Verslag Landbouw- en Visserijraad 10 november 2014

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2014 Met deze brief informeer ik u over de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad die plaatsvond op 10 november jl. te Brussel. Ook informeer ik u conform mijn toezegging gedaan in het Algemeen Overleg met uw Kamer op 5 november jl. over de verhouding tussen bilaterale vrijhandelsakkoorden en WTO-regelgeving in het kader van het non-trade concern dierenwelzijn. De Raad heeft een politiek akkoord bereikt over de vangstmogelijkheden voor de diepzeevisserij. Daarbij heb ik de Europese Commissie ook gevraagd ho…