Luchtvaartbeleid; Brief regering; Verzamelbrief Luchtvaart

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 Mede naar aanleiding van mijn toezeggingen in het Algemeen Overleg Luchtvaart van 26 juni 2014 (Kamerstuk 31 936, nr. 226 ), het VAO Luchtvaart van 3 juli jl. (Handelingen II 2013/14, nr. 102, item 30 ) en in de aanloop naar het op 26 november 2014 geplande Algemeen Overleg Luchtvaart informeer ik u hierbij over de volgende onderwerpen: • Internationale ontwikkelingen inzake MH17 • Ontwikkelingen inzake het vrachtvervoer in de luchtvaart • Ontheffingen inzake de verlenging van brevetten voor zwee…