Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Knops en Voordewind over bespreekbaar maken van de ontwikkelingen in Turkije binnen de NAVO

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de NAVO naast een collectieve zelfverdedigingsorganisatie ook een waardengemeenschap is; overwegende dat er zich een aantal zaken afspelen binnen NAVO-lidstaat Turkije die zich niet helemaal verhouden tot democratie en rechtsstaat; overwegende dat de NAVO hier niet helemaal aan voorbij kan gaan; overwegende dat deze zaken vooralsnog niet binnen de NAVO besproken worden; verzoekt de regering, de ontwikkelingen in Turkije die zich niet helemaal verhouden tot democratie en rechtsstaat binnen de NAVO bespreekbaar te maken, en gaat over tot…