Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden De Roon en Wilders over openstelling van Papoea voor journalisten

De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om, de openstelling van Papoea voor journalisten, internationale organisaties en parlementsleden krachtig te bepleiten en te monitoren, en gaat over tot de orde van de dag. De Roon Wilders…