Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015; Amendement; Amendement van de leden Leijten en Van Gerven waarmee de (her)plaatsing van borstprotheses bij transgenders met medische indicatie weer in het basispakket komt

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIVaststelling van de begrotingsstaat van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN Ontvangen 19 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: IIn artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met 2.000 (x 1.000). IIIn artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met 2.000 (x 1.000). Toelic…