Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015; Amendement; Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over het beschikbaar stellen van geld voor suïcidepreventie.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER Ontvangen 19 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: IIn artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met 600 (x 1.000). IIIn artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met 60…