Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015; Amendement; Amendement van het lid Voordewind dat een toekenning van 10 miljoen euro beoogt aan het Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015 Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND Ontvangen 19 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: IIn artikel 1 Versterkte private sector en een verbeterd investe- ringsklimaat in ontwikkelingslanden worden het verplichtingen-bedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met 10.000 (x 1.000). IIIn artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenb…