Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 november 2014, over het Belastingplan 2015

De vaste commissie voor Financiën heeft op 3 november 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Wiebes van Financiën over: – het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) (Kamerstuk 34 002 ); – schriftelijke antwoorden van de Staatssecretaris van Financiën op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 27 oktober 2014 over het Belastingplan 2015 (Kamerstuk 34 002, nr. 14 ). Van het overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste comm…