Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten; Brief regering; Internationale Ministeriële Conferentie Syrische vluchtelingenproblematiek

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november 2014 Mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken ontvangt u hierbij het verslag van de « International Conference on the Syrian Refugee Situation- Securing Stability in the Region » 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . Deze conferentie vond op 28 oktober jl. in Berlijn plaats onder leiding van de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier. De conferentie werd mede voorgezeten door de Duitse Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Müller, de Duitse Minister van Binnenlandse Zaken De Maizière en de VN …