Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 oktober 2014, over Btw bij samenwerken gemeenten

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Financiën hebben op 9 oktober 2014 overleg gevoerd met Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Staatssecretaris Wiebes van Financiën over: – een brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 16 juni 2014 over de btw bij het samenwerken van gemeenten (Kamerstuk 33 750-VII, nr. 59 ). Van dit overleg brengen de commissies bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Berndsen-Jansen De voorzitter van de vaste commissie v…