Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015; Amendement; Amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 40 dat beoogt een bedrag toe te voegen aan de gereserveerde middelen voor de implementatie en uitvoering van de Jeugdwet.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 46 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 40 1 Ontvangen 20 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 5 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgaven-bedrag verhoogd met 150 (x 1.000). Toelichting In de handreiking «Alert op adoptie» wordt adoptiefouders dringend …