Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Leijten over het publiek regelen van de uitvoering van de basiszorgverzekering

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de overheid de controle kwijt is over de zorg; van mening dat juist de zorg een publieke voorziening moet zijn die toegankelijk en kwalitatief goed is voor iedereen; verzoekt de regering, voorbereidingen te treffen om de uitvoering van de basiszorgverzekering publiek te regelen, en gaat over tot de orde van de dag. Leijten…