Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Leijten over Oplossen legitimiteitsprobleem zorgverzekeraars

De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat zorgverzekeraars een legitimiteitsprobleem hebben; constaterende dat de macht van zorgverzekeraars in het zorgstelsel nog steeds uitgebreid wordt; verzoekt de regering, de macht van de zorgverzekeraars niet uit te breiden, voordat het legitimiteitsprobleem is opgelost, en gaat over tot de orde van de dag. Leijten…