Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Wolbert over een betaaltitel voor preventie in de Zorgverzekeringswet

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat zorgverzekeraars primair een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben; overwegende dat zorgverzekeraars financieel weinig bijdragen aan preventieprogramma's terwijl de gunstige effecten evident zijn; constaterende dat de Zorgverzekeringswet alleen een betaaltitel kent voor preventie die toe te schrijven is aan individuele verzekerden; verzoekt de regering om, een overzicht te sturen van de mogelijkheden en onmogelijkheden en de voor- en nadelen van een betaaltitel voor selectieve preventie in de Zorgverzekeringswet, inclusief de erva…