Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Klever over fraudebestrijding in de zorg

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat patiënten noodzakelijke zorg mijden omdat ze het hoge eigen risico niet kunnen betalen; overwegende dat er in de zorg 3 tot 5 miljard euro verloren gaat door fraude; van mening dat zorgverzekeraars de aangewezen partij zijn om deze fraude op te sporen; verzoekt de regering, de zorgverzekeraars een target van 1 miljard euro op te leggen inzake de fraudebestrijding en dit in te zetten voor verlaging van het eigen risico, en gaat over tot de orde van de dag. Klever…