Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Ellemeet over een aanspreekpunt voor mensen met een zorgvraag

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het merendeel van de gebruikers van langdurige zorg onzeker is over de gevolgen van de decentralisaties voor hun zorg; van mening dat er geen mensen tussen wal en schip terecht mogen komen doordat zij onvoldoende toegang hebben tot zorg en dat onzekerheid zo spoedig mogelijk weggenomen moet worden; van mening dat de verantwoordelijkheid voor de transitie bij het kabinet ligt, ook in het overgangsjaar; verzoekt de regering, op het ministerie een aanspreekpunt voor mensen met een zorgvraag in te richten, de professionals bij dat aanspreekp…