Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Karabulut over het bericht dat inmiddels 2,5 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens leven

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2014 In het ordedebat van 28 oktober jl. is door het lid Karabulut (SP) om een brief gevraagd over het bericht dat de crisis die in 2008 is losgebarsten, miljoenen kinderen in Europa in de armoede heeft doen raken en over het rapport (van Platform31 en het European Urban Knowledge Network) waarin staat dat in Nederland de armoede dusdanig is gegroeid dat er nu 2,5 miljoen Nederlanders op of onder de armoedegrens leven (Handelingen II 2014/15, nr. 16, item 8 ). In deze brief ga ik in op dit verzoek. De internatio…